Despre Noi


Este important să creștem nivelul de pregătire a medicilor de familie, dar este la fel de important să facem presiuni pentru armonizarea legislației în vigoare cu recomandările ghidurilor naționale și internaționale de diabet.

dacianaUn exemplu simplu ar fi acela că la ora actuală MF face monitorizarea pacientului cu DZ, fără a avea dreptul de a recomanda determinarea HbA1c, element central de altfel pentru monitorizarea DZ.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) este una dintre cele mai mari şi mai puternice societatăți profesionale medicale din România care are ca misiune „crearea şi dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, ştiinţific, legislativ, juridic, şi promovarea intereselor economice, pentru dezvoltarea unor raporturi instituţionalizate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate, cu societatea civilă, pentru realizarea de activităţi şi iniţiative care promovează dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de medicina familiei” (Statutul SNMF).

Principalele teme abordate in cadrul grupului până acum au fost: diabetul, obezitatea, stilul de viață sănătos.

 

Premizele înființării grupului de diabet:

 • Specificul MF: la nivelul MF există o heterogenitate atât în ceea ce privește grupele de vârstă (MF este cel care are în îngrijire atât nou-nascutul cât și adultul tânăr și pacientul vârstnic), cât și tipul de consultații (de exemplu, MF este singurul care oferă servicii pacienților sănătoși, având acces la populația generală, și, pe de altă parte, MF este cel care face „puzzle-ul” socio-economico-medical al pacientului)
 • Prevalența DZ:
  • la nivel mondial în 2015:
   • 8,5% din populaţia adultă (422 milioane) – conform OMS)
   • 1 din 2 adulți cu DZ sunt nediagnosticați (conform IDF, 2015)
   • se estimează o creștere a prevalenței DZ la 642 milioane pacienți în 2040 (conf IDF)

 

 • în România, la nivelul anului 2015: prevalența DZ în polpulația generală este de 544,1 (8,4%) (conf IDF). În 2014, s-au raportat 65179 de internari  (INS) si 17285 decese (conf CNPSS – grupa de varsta 20-79 ani). Incidența DZ în 2014 a fost de 68807 pacienti.

 

 • Implicațiile DZ
  • A-6-a cauză de deces la nivel mondial;
  • Factor de risc independent pentru patologia CV, cu impact direct asupra morbidității și mortalității CV.
  • Principala cauză de cecitate, de boală cronică de rinichi, de amputație netraumatică a membrelor inferioare

 

 • Accesul populației la îngrijiri de specialitate este de multe ori dificil:
  • 46,15 % din populația României trăiește în mediul rural, ori pentru acești pacienți de cele mai multe ori accesul la îngrijiri de specialitate este dificil.

 

 • În ceea ce privește managementul DZ, se înregistrează permanent progrese referitoare la:
  • Intervențiile asupra factorilor de risc
  • Diagnostic precoce
  • Criterii de diagnostic
  • Ținte terapeutice
  • Conținutul și ritmul vizitelor de monitorizare
  • Clase terapeutice noi

 

Grupurile de lucru- context general:

 • Medicina este o ştiinţă în continuă schimbare, apar în permanenţă noutăţi.
 • Sursele de informare sunt multiple, dar calitatea informaţiilor furnizate variază.
 • Pentru a face faţă noilor provocări, pentru a practica o medicină bazată pe dovezi, medicul de familie român are nevoie să fie ancorat în realitatea ştiinţifică.
 • Atât pacienții cu risc de a face diabet, cât și pacienții cu DZ sunt în îngrijirea MF (cu atât mai mult cu cât pacienții cu DZ au frecvent multiple comorbidități).

 

Toate aceste motive au dus la nevoia înființării unui grup de lucru de diabet, nutriție și boli metabolice.

 

Obiective generale ale grupului:

 • Cercetare
 • Informare
 • Educaţie medicală/training – să oferim instrumente utile pentru practica medicului de familie, cu scopul de a crește implicarea medicului de familie în prevenția și diagnosticarea precoce a DZ, în managementul clinic și astfel să creștem calitatea îngrijirii pacienților cu diabet daharat.
 • Colaborări cu alte specialităţi (abordare multidisciplinară)
 • Luări de poziții in relațiile cu terți

Este important să creștem nivelul de pregătire a medicilor de familie, dar este la fel de important să facem presiuni pentru armonizarea legislației în vigoare cu recomandările ghidurilor naționale și internaționale de diabet. Un exemplu simplu ar fi acela că la ora actuală MF face monitorizarea pacientului cu DZ, fără a avea dreptul de a recomanda determinarea HbA1c, element central de altfel pentru monitorizarea DZ.


Captcha:
10 + 9 =